top of page

חזון מועדון הכדורסל בנימינה-גבעת עדה

 

הינו ארגון שחרט על דגלו את החינוך לערכים, למצוינות, מקצוענות וחברות בין ילדים, נוער ומבוגרים.

דרך לימוד ענף הכדורסל, מקבלים השחקנים כלים למימוש יכולותיהם הספורטיביות החברתיות והחינוכיות.


שחקן יחיד הוא חלק מקבוצה, ממשפחה, חלק ממועדון כדורסל גדול ורב גילאי- ולו אחריות על שלמות הקבוצה ועל קידומה המקצועי והחברתי.

 

מאמני המועדון ישימו לנגד עיניהם בראש ובראשונה את התפתחותו המקצועית, החברתית והחינוכית של הילד, יחנכו אותו לאהבת
הזולת, לאהבת הכדורסל ולקידומו האישי, תוך עמידה באתגרי קבוצת האם, וביעדי מועדון הכדורסל.

הנהלת המועדון תהיה קשובה לצרכי הילד ותעשה ככל שביכולתה לקדמו מקצועית, תוך עמידה במטרות הארגון ותשקוד על התפתחותו של הילד ברמה האישית, בד בבד עם קידום הקבוצה כולה.

מועדון הכדורסל מבטא בפעילותו חניכה ערכית אמיתית לחיים מחוץ לפעילות הספורטיבית. כל מאמני ומדריכי הכדורסל הינם בעלי תעודות הסמכה מגופים ידועים ומקובלים.  מועדון הכדורסל מאמין ומכיר בכך שקידומו של הילד בענף הכדורסל ימנף את הצלחתו גם בתחומי חיים אחרים. 

 

השחקן הוא חלק מקבוצה, אך הוא לא בא על חשבונה. מאמני האגודה יהנו מתהליכי שיפור מתמידים ועדכניים בעבודתם.    

מאמני הארגון ישימו דגש על התפתחותו המקצועית והרגשית של השחקן.

השחקנים יהנו מחוויה לימודית מאתגרת שחותרת למצוינות.  שחקני המועדון ילמדו לנצח את היריב ולכבדו. מאידך, יושם דגש על אווירה ספורטיבית והטמעת תהליכי למידה מכישלונות והפסדים.

bottom of page