top of page

תקנון מועדון הכדורסל – שחקני וקבוצות ליגה ייצוגיות

 

 

רציונל

בשאיפה לבנות תשתית ומרחב של עבודה נכונה, הן בהיבט המקצועי והן בפן החברתי-חינוכי, אנחנו מבקשים לשתף אתכם בקודים וכללי התנהגות, שנועדו לשם כך. שיתוף הפעולה שלכם, הוא אבן יסוד. בהצלחה 

שחקנים

תלבושת

ההופעה תהיה בתלבושת אימון אחידה, כולל כל הציוד הנלווה על-פי דרישות המועדון/מאמן. שחקן ייקח חלק בפעילות בתלבושת המועדון האחידה בלבד

בחורף שחקני הליגה יופיעו באימונית/טרנינג אחיד של המועדון לאימונים ולמשחקי

 

טלפונים 

במהלך פעילויות המועדון, יקפיד השחקן שהטלפון האישי שלו מכובה ואינו מהווה גורם מפריע לו, לחבריו ולאימון

 

 תחילת וסוף אימון

השחקנים יגיעו לאימון 15 דקות לפני תחילתו. השחקנים יתלבשו בחדר ההלבשה בלבד, בתחילת האימון ובסופו. יש לנעול או לחלוץ נעלי כדורסל בחדר ההלבשה בלבד. מועדי סיום האימונים יושפעו מנוהל זה ויש לקחת זאת בחשבון

 

איחור/ חיסור

במקרה של איחור או חיסור יש להודיע על כך מראש

 

הופעה 

תספורות ו/או הופעות חריגות, כדוגמת צביעת שיער, הארכת ו/או דוגמאות שיער חריגות, עגילים, קעקועים חריגים וכדומה, לא יותרו במהלך העונה, למעט שלושת ימי חג פורים

 

כללי

במהלך העונה יישמעו השחקנים לכלל הוראות והנחיות מתעדכנות ושוטפות מהמאמן הישיר ומהצוות המקצועי

 

אימונים ומשחקים

הורים לא ישוחחו במהלך אימון או משחק עם ילדיהם, או עם שחקנים אחרים בקבוצה. הורים, בני משפחה וחברים, מוזמנים לעודד במשחקים עידוד כללי וחיובי, ללא מתן הנחיות נקודתיות ומקצועיות לשחקנים 

אין לפנות לשופט המשחק או לשחקני הקבוצה היריבה- בשום צורה שהיא. אין להיגרר להתנהגות לא ראויה ולא מכבדת אל מול אוהדי הקבוצה היריבה 

 

שטחי המגרש

הכניסה למגרש ולשטחי האימון/משחק בזמני הפעילות, לפניהם ואחריהם- מותרת למאמן הקבוצה, שחקני הקבוצה, מנהל הקבוצה והצוות המקצועי בלבד

 

משחקי חוץ

כל האמור לעיל, נכון גם למשחקי חוץ או כל פעילות נוספת של המועדון בכל מתחם אימונים אחר

 

תקשורת מול המאמן

המאמנים מונחים להיות קשובים להורים ולילדים. במידת הצורך, יש לפנות לצוות בזמנים נוחים ומתקבלים על הדעת. במקרה של בעיה שאינה דחופה, למשל, הבקשה היא לפנות למאמן 24 שעות לאחר סיום המשחק

ערוץ התקשורת של ההורים והשחקנים הינו חיוני להצלחת השחקן ועלינו לשמור עליו. הזמן מאפשר בחינה שקולה של כל מחשבה. בכל עת ניתן לזמן פגישה עם מנהל המועדון בכל נושא שהוא

 

התנהלות מדיה

אנו במועדון רוצים לשמוע את דעתכם. בד בבד, אנו מבקשים להימנע ממיילים או מסרונים המוניים ודיונים ברשתות החברתיות בתפוצה רחבה, בכל הקשור לביקורת. תצורות תקשורת אלו טובות להעברת מידע טכני ופשוט בלבד ואינן מקדמות דיון משמעותי- להיפך. אנחנו מבקשים את המשוב, אך הבקשה היא לעשות זאת כמו פעם- שיחת טלפון אישית, פגישה וכדומה. בכל נושא שהוא, ניתן לפנות למנהל המועדון

 

כולם חלק מהמשחק

אביו ואמו של הילד/ה הם חלק מהמועדון, גם אם באופן פאסיבי. התנהגותו של ההורה משפיעה על תפקודו ומקומו של הילד/ה במועדון. במקרה של הפרת תקנון- על-ידי שחקן או בן משפחה- הנוגעים בדבר יוזמנו לשיחת הבהרה. המועדון שומר לעצמו את הזכות להשהות, להשעות ואף להרחיק שחקן או בן משפחה מפעילויות המועדון, ככל שיידרש

 

.תודה והערכה רבה על שיתוף הפעולה. שנה טובה

bottom of page