top of page

המועדון המקצועי והאיכותי לכדורסל
"בחיים יש יותר מכדורסל. אבל גם בכדורסל יש הרבה יותר מכדורסל". פיל ג'קסון. מבכירי מאמני ה- NBA 

בכל שאלה ובכל עניין
שלחו הודעת טקסט לווצאפ המועדון ותענו בהקדם

ילד זורק כדורסל

בית הספר לכדורסל מתחילים וממשיכים לגילאי גן עד כיתות ו׳

מה עושים?

פשוט - מגיעים לאימון נסיון חינם

איך לבוא?

פשוט - בגדי ספורט, בקבוק מים, מצב רוח טוב :-)

שנה"ל תשפ"ד זמני אימוני הכדורסל לפי גילאים וסניפים :

01

סניף גבעת-עדה
מאמן: ארז חוטר

מקום האימון
שעות
ימים
מאמן
שם הקבוצה
אולם הכדורסל בבית-ספר גבע
16:30-17:30
שני ורביעי
ארז
גן חובה +א'/ בנים ובנות
אולם הכדורסל בבית-ספר גבע
15:30-16:30
שני ורביעי
ארז
ב' בנים ובנות
אולם הכדורסל בבית-ספר גבע
13:30-14:30
שני ורביעי
ארז
ג' בנים
אולם הכדורסל בבית-ספר גבע
17:30-18:30
רביעי
ארז
ג' ד' ה' בנות
אולם הכדורסל בבית-ספר גבע
14:30-15:30
שני ורביעי
ארז
ד' ה' ו' בנים

גולן לב

סניף בנימינה

רכז הסניף: עופר צדקה 

מקום האימון
שעות
ימים
מאמן
שם הקבוצה
אולם הכדורסל העצמאות 32
17:00-17:45
שני
גולן
גנים:4-5 בנים ובנות (גולן)
אולם בי"ס אשכולות
13:10-14:00
ראשון ושלישי
אלעד
א'-ב' אשכולות בנים ובנות (אלעד)
אולם בי"ס אמירים
13:30-14:20
שני ורביעי
גולן
א'-ב' אמירים בנים ובנות (גולן)
אולם הכדורסל העצמאות 32
16:00-17:00
שני ורביעי
גולן
א'-ב' בראשית+ הנדיב בנים ובנות (גולן)
אולם הכדורסל העצמאות 32
15:00-16:00
שני ורביעי
גולן
(גולן) ג' בנים
אולם הכדורסל העצמאות 32
15:00-16:00
ראשון ורביעי
אלמוג
(אלמוג) ד' בנים
אולם הכדורסל העצמאות 32
רביעי 17:00-18:00
שני 17:45-18:45
גולן
ג' ד' ה' בנות מכל בתיה"ס (גולן)
אולם הכדורסל העצמאות 32
15:30-16:30
שלישי וחמישי
רונאל
ה' ו' ז' בנים בנות מעורב (רונאל)
אולם הכדורסל העצמאות 32
21:00-22:15
מוצ"ש
שי
מאמא-סל חוג אימהות (שי)

מערכת אימונים קבוצות ליגה רשמיות

כל האימונים מתקיימים באולם הכדורסל המרכזי בבנימינה, העצמאות 32

*אלא אם כן מצויין אחרת לצד שעת האימון

02

נער משחק כדורסל
arrow&v

שבת

7.10

ששי 

6.10

חמישי

5.10

רביעי

4.10

שלישי

3.10

שני

2.10

ראשון

1.10

שבת

30.9

שישי

29.9

שי

קטסל ה' ג"ע בנימינה

שמחת תורה

שבת 

7.10

9:00-10:30

שישי

6.10

18:00-19:30 מקורה

חמישי

5.10

רביעי

4.10

שלישי

3.10

שני

2.10

16:00-17:30 מקורה.

ראשון

1.10

שבת שלום

שבת

30.9

14:00-15:30

שישי

29.9

שי

ילדות בנות

שמחת תורה

שבת 

7.10

10:30-12:00

שישי

6.10

חמישי

5.10

רביעי

4.10

שלישי

3.10

שני

10:30-11:45   אימון.

11:45-12:30 אתלטיקה פוקס מקורה.

2.10

16:30-17:30 חדר כושר- עמר.

17:30-18:45 אימון.

ראשון

1.10

שבת שלום

שבת

30.9

חדר כושר 12:00-12:45 תומר.

12:45-14:00 מקורה.

שישי

29.9

שי

ילדים ז' בנימינה ג"ע

שמחת תורה

שבת 

7.10

12:00-13:30   מקורה

שישי

6.10

16:30-18:00

חמישי

5.10

רביעי

4.10

שלישי

3.10

שני

11:45-13:00   אימון.

13:15-14:00 אתלטיקה פוקס מקורה.

2.10

17:30-18:30 חדר כושר- עמר.

18:45-20:15 אימון.

ראשון

1.10

שבת שלום

שבת

30.9

8:45-10:00 מקורה.

10:00-10:45 אתלטיקה - תומר מקורה.

שישי

29.9

אלעד

ילדים ז' ג"ע בנימינה

שמחת תורה

שבת 

7.10

12:00-13:30

שישי

6.10

9:15-10:00 חדר כושר-   עמר.

10:00-11:15   אימון.

חמישי

5.10

9:30-10:45   אימון.

10:45-11:30 אתלטיקה פוקס מקורה.

רביעי

4.10

שלישי

3.10

שני

2.10

12:00-13:30 מקורה

ראשון

1.10

שבת שלום

שבת

30.9

10:15-11:30

11:30-12:15 גופני- פוקס אתלטיקה מקורה.

שישי

29.9

אלעד

נערים י

שמחת תורה

שבת 

7.10

13:30-15:00

שישי

6.10

10:00-11:00 חדר כושר- עמר.

11:15-12:45 אימון.

חמישי

5.10

רביעי

4.10

10:00-11:30 אימון יכולות אישיות אלמוג

שלישי

3.10

שני

2.10

9:00-10:15   אימון.

10:15-11:15 חדר כושר פוקס.

ראשון

1.10

20:30-22:00 אימון יכולות אישיות אלמוג

שבת

30.9

11:30-12:45

10:45-11:30 גופני- תומר מקורה.

שישי

29.9

אלעד

נוער

שמחת תורה

שבת 

7.10

שישי

6.10

11:00-12:45 חדר כושר- עמר.

12:45-14:00 אימון.

חמישי

5.10

10:00-10:45 אתלטיקה פוקס מקורה.

10:45-12:00 אימון.

רביעי

4.10

10:00-11:30 אימון יכולות אישיות אלמוג

שלישי

3.10

שני

2.10

10:30-12:00

ראשון

1.10

20:30-22:00 אימון יכולות אישיות אלמוג

שבת

30.9

שישי

29.9

אלמוג

קטסל ו' בנימינה ג"ע

שמחת תורה

שבת 

7.10

שישי

6.10

8:30-10:00

חמישי

5.10

רביעי

4.10

שלישי

3.10

שני

15:00-16:30 מקורה

2.10

13:30-15:00 מקורה

ראשון

1.10

שבת שלום

שבת

30.9

שישי

29.9

אלמוג

נערים ט'

שמחת תורה

שבת 

7.10

שישי

6.10

חמישי

5.10

19:30-21:00 משחק בית אימון נגד פ"ח

רביעי

4.10

11:30-13:00

שלישי

3.10

שני

12:30-13:15 אתלטיקה פוקס מקורה.

13:15-14:45

2.10

15:30-16:15 חדר   כושר- עמר.

16:15-17:30   אימון.

ראשון

1.10

19:00-20:30

שבת

30.9

שישי

29.9

רונאל

ילדים ח' מחוזית

שמחת תורה

שבת 

7.10

שישי

6.10

חמישי

5.10

9:00-10:30 מקורה

רביעי

4.10

14:15-15:30 אימון.

15:30-16:15 חדר כושר- עמר.

שלישי

3.10

שני

9:00-10:30 מקורה

2.10

11:15-12:00 חדר   כושר פוקס.

12:00-13:15   אימון.

ראשון

1.10

שבת שלום

שבת

30.9

12:45-14:00   אימון.

12:00-12:45 גופני- פוקס אתלטיקה מקורה.

שישי

29.9

עופר

ילדים ח' לאומית

שמחת תורה

שבת 

7.10

שישי

6.10

חמישי

5.10

18:00-19:30 אימון יכולות אישיות עם אלמוג.

רביעי

4.10

13:00-14:15   אימון.

14:15-15:15 חדר כושר- עמר.

שלישי

3.10

שני

9:00-10:30

2.10

12:00-13:00 חדר כושר פוקס.

13:15-14:45 אימון.

ראשון

1.10

שבת שלום

שבת

30.9

שישי

29.9

רותם

קטסל ה' בנימינה ג"ע

שמחת תורה

שבת 

7.10

שישי

6.10

14:00-15:30

חמישי

5.10

רביעי

4.10

שלישי

3.10

שני

18:30-20:00

2.10

9:00-10:30 מקורה

ראשון

1.10

שבת שלום

שבת

30.9

שישי

29.9

בוגרים ב'

שמחת תורה

שבת 

7.10

16:00-18:00 בוגרים חובבים יועד קרושינבסקי

שישי

6.10

חמישי

5.10

21:00-22:30

רביעי

4.10

21:30-23:30 בוגרים חובבים רונן ניר

שלישי

3.10

שני

2.10

ראשון

1.10

שבת שלום

שבת

30.9

שישי

29.9

bottom of page