Playing Basketball

המועדון המקצועי והאיכותי לכדורסל
מה שההורים - צריכים והילדים - רוצים

בכל שאלה ובכל עניין
שלחו הודעת טקסט לווצאפ המועדון ותענו בהקדם

ילד זורק כדורסל

בית הספר לכדורסל מתחילים וממשיכים לגילאי גן עד כיתות ו׳

מה עושים?

פשוט - מגיעים לאימון נסיון חינם

איך לבוא?

פשוט - בגדי ספורט, בקבוק מים, מצב רוח טוב :-)

ימי ושעות אימוני הכדורסל לפי גילאים וסניפים :

01

סניף גבעת-עדה:
האימונים מתקיימים באולם בי"ס גבע

שעות
ימים
מאמן
שם הקבוצה
16:00-17:00
ראשון ורביעי
אלעד רביד
גנים, כיתה א' בנים ובנות
16:00-17:00
ראשון ורביעי
אלעד רביד
כיתות ב' בנים + ב'-ג' בנות
14:00-15:00
ראשון ורביעי
אלעד רביד
ג'-ו' בנים הכנה לליגה
15:00-16:00
ראשון ורביעי
אלעד רביד
ד'-ו' בנות הכנה לליגה

סניף בנימינה: האימונים מתקיימים
באולם הכדורסל המרכזי רח' העצמאות 32

שעות
ימים
מאמן
שם הקבוצה
16:45-17:30
שלישי
עדן סמדג'ה
טרום חובה + חובה: גילאי 4-6 בנים ובנות
16:00-17:00
שני וחמישי
עדן סמדג'ה
כיתה א' בנים ובנות
16:00-17:00
ראשון ורביעי
עדן סמדג'ה
כיתה ב' בנים ובנות
15:00-16:00
ראשון ורביעי
מיכה רידר
ג' בנים ובנות
15:00-16:00
שני וחמישי
עדן סמדג'ה
ד' בנים הכנה לליגה
15:00-16:00
ראשון ורביעי
עדן סמדג'ה
ד'-ו' בנות + ה'-ו' בנים הכנה לליגה
 

מערכת אימונים קבוצות ליגה רשמיות

כל האימונים מתקיימים באולם הכדורסל המרכזי בבנימינה, העצמאות 32

*אלא אם כן מצויין אחרת לצד שעת האימון

02

נער משחק כדורסל
arrow&v

שבת

2.7.22

ששי 

1.7.22

חמישי

30.6.22

רביעי

29.6.22

שלישי

28.6.22

שני

27.6.22

ראשון

26.6.22

שבת

25.6.22

שישי

24.6.22

פעילות נוספת

21:00 כדורסל נשים / אלה

שבת 

2.7.22

שישי

1.7.22

חמישי

30.6.22

רביעי

29.6.22

15:45-16:30 ד'-ו' תיגבור

16:45-17:30 גנים.

21:30- מבוגרים- ניר גלברג / דורון פלס

שלישי

28.6.22

שני

18:30-19:30 פרטני קטסלים

27.6.22

ראשון

26.6.22

21:00 כדורסל נשים / אלה

שבת

25.6.22

8:00-10:00 אימונים פרטניים

שישי

24.6.22

שי

קטסל בנות

שבת שלום

שבת 

2.7.22

ביולי: מחנות קיץ.

14.8.22 קבוצות ליגה חוזרות להתאמן. חופשה נעימה, טובה ובריאה.

שישי

1.7.22

חמישי

30.6.22

18:30-20:00

רביעי

29.6.22

שלישי

28.6.22

שני

27.6.22

17:00-18:30

ראשון

26.6.22

שבת שלום

שבת

25.6.22

13:50-15:20 בגבע

שישי

24.6.22

שי

קטסל ה' ג"ע

שבת שלום

שבת 

2.7.22

ביולי: מחנות קיץ.

14.8.22 קבוצות ליגה חוזרות להתאמן. חופשה נעימה, טובה ובריאה.

שישי

1.7.22

חמישי

30.6.22

רביעי

29.6.22

19:15-20:30 אימון בגבע.

שלישי

28.6.22

שני

17:00-18:30

27.6.22

ראשון

26.6.22

שבת שלום

שבת

25.6.22

12:20-13:50 בגבע

שישי

24.6.22

שי

ח 22-23 לאומית

שבת שלום

שבת 

2.7.22

ביולי: מחנות קיץ.

14.8.22 קבוצות ליגה חוזרות להתאמן. חופשה נעימה, טובה ובריאה.

שישי

1.7.22

חמישי

30.6.22

17:00-18:30 במקורה.

רביעי

29.6.22

10:00-11:30

שלישי

28.6.22

שני

15:30-16:45 אימון בכרמים.

16:45-17:30 אתלטיקה- משה בכרמים.

27.6.22

18:30-20:00

ראשון

26.6.22

שבת שלום

שבת

25.6.22

10:00-11:30

11:30-12:30 חדר כח גל.

שישי

24.6.22

מחוזית אלעד

ילדים ז-ח 22-23

שבת שלום

שבת 

2.7.22

ביולי: מחנות קיץ.

14.8.22 קבוצות ליגה חוזרות להתאמן. חופשה נעימה, טובה ובריאה.

שישי

1.7.22

12:00-13:30

חמישי

30.6.22

רביעי

29.6.22

11:30-13:00

שלישי

28.6.22

שני

17:00-18:30 במקורה

18:40-19:30 אתלטיקה- משה במקורה.

27.6.22

17:00-18:30 אימון בגבע.

ראשון

26.6.22

שבת שלום

שבת

25.6.22

13:00-14:00 חדר כח גל.

14:15-15:30 אימון.

שישי

24.6.22

ארצית אלעד

נערים ט-י 22-23

שבת שלום

שבת 

2.7.22

ביולי: מחנות קיץ.

14.8.22 קבוצות ליגה חוזרות להתאמן. חופשה נעימה, טובה ובריאה.

שישי

1.7.22

10:30-12:00

חמישי

30.6.22

רביעי

29.6.22

13:00-14:30

שלישי

28.6.22

שני

12:00-13:30

27.6.22

18:30-20:00 אימון בגבע.

ראשון

26.6.22

שבת שלום

שבת

25.6.22

13:00-14:00 אתלטיקה- משה במקורה.

14:00-15:00 חדר כח משה.

שישי

24.6.22

אלמוג

קטסל ה' בנימינה

שבת שלום

שבת 

2.7.22

ביולי: מחנות קיץ.

14.8.22 קבוצות ליגה חוזרות להתאמן. חופשה נעימה, טובה ובריאה.

שישי

1.7.22

17:00-18:30

חמישי

30.6.22

רביעי

29.6.22

שלישי

28.6.22

שני

27.6.22

16:00-17:30 במקורה

ראשון

26.6.22

שבת שלום

שבת

25.6.22

12:45-14:15

שישי

24.6.22

אלמוג

נערים ט 22-23

שבת שלום

שבת 

2.7.22

ביולי: מחנות קיץ.

14.8.22 קבוצות ליגה חוזרות להתאמן. חופשה נעימה, טובה ובריאה.

שישי

1.7.22

13:30-15:00

חמישי

30.6.22

10:30-12:00

רביעי

29.6.22

שלישי

28.6.22

שני

11:00-12:30

27.6.22

11:00-12:30

ראשון

26.6.22

שבת שלום

שבת

25.6.22

10:30-11:30 חדר כח  גל.

11:30-12:45 אימון

שישי

24.6.22

עדן

ילדים ז 22-23

שבת שלום

שבת 

2.7.22

ביולי: מחנות קיץ.

14.8.22 קבוצות ליגה חוזרות להתאמן. חופשה נעימה, טובה ובריאה.

שישי

1.7.22

17:00-18:30 אימון במקורה.

18:30-19:30

חדר כח גל.

חמישי

30.6.22

17:00-18:30 אימון.

רביעי

29.6.22

14:30-15:45 אימון.

15:45-16:30 חדר כח - משה.

שלישי

28.6.22

שני

17:30-18:15 אתלטיקה- משה בכרמים.

18:15-19:30 אימון בכרמים.

27.6.22

ראשון

26.6.22

שבת שלום

שבת

25.6.22

שישי

24.6.22

נוער ארצית

שבת שלום

שבת 

2.7.22

ביולי: מחנות קיץ.

14.8.22 קבוצות ליגה חוזרות להתאמן. חופשה נעימה, טובה ובריאה.

שישי

1.7.22

19:30-20:30 חדר כח- גל.

20:30-22:00 אימון.

חמישי

30.6.22

20:00-21:30

רביעי

29.6.22

שלישי

28.6.22

שני

20:00-21:30

27.6.22

ראשון

26.6.22

שבת שלום

שבת

25.6.22

שישי

24.6.22

עופר

ליגה ב' בוגרים

שבת שלום

שבת 

2.7.22

שישי

1.7.22

חמישי

30.6.22

21:30

רביעי

29.6.22

שלישי

28.6.22

שני

27.6.22

21:30

ראשון

26.6.22

שבת שלום

שבת

25.6.22

שישי

24.6.22