קבוצות ליגה

קטסל בנות

מאמן: שי רביח

קט-סל ה בנימינה

מאמן: רועי אלון

קט-סל ה גבעת עדה אלונה

מאמן: אריאל גומרשטט

קט-סל ו בנימינה

מאמן: שי רביח

קט-סל ו גבעת עדה אלונה

מאמן: גיא דשא

ילדים ז

מאמן: שי רביח

ילדים ז-ח

מאמן: אלמוג יעקובי

ילדים ח

מאמן: אריאל גומרשטט

נערים ט

מאמן: עופר צדקה

נערים י מחוזית

מאמן: אריאל גומרשטט

נערים י לאומית

מאמן: אלמוג יעקובי

נוער ארצית

מאמן: רונאל תמים

בוגרים

מאמן: עופר צדקה

Please reload