• מועדון כדורסל בנימינה גבעת עדה

אימונים בצל הקורונה נהלים אולם בית ספר גבע אוגוסט 2020 ואילך

2 views0 comments