• מועדון כדורסל בנימינה גבעת עדה

מכתב של מנכל משרד הספורט - 11/6/20 התייחסות איגוד

2 views0 comments