• מועדון כדורסל בנימינה גבעת עדה

משלוח מנות באהבה משחקני הכדורסל

שחקני מועדון הכדורסל של בנימינה וגבעת- עדה יצאו בסוף השבוע של פורים שעבר וחילקו משלוחי מנות למשפחות בבנימינה וגבעת-עדה. השחקנים הכינו את המנות באופן אישי וגם טרחו לעבור מבית לבית, למסור את המנות ולשמח את בני הבית פנים אל פנים. הילדים סיפרו שלמרות שמשימת החלוקה הייתה לא פשוטה, החלוקה האישית והמפגש עם מקבלי המשלוחים היה מרגש, חגיגי וחשוב. מועדון הכדורסל של בנימינה וגבעת עדה, בתיווכה של מנהלת השירות לתושב, מירי גרוס, חבר בפעילות זו לאנשי חב"ד בשני הישובים- הרב מנדי והרב יהושע- שהביעו סיפוק רב ושמחה גדולה על כמות המשלוחים, על איכותם ועל התגייסות הילדים ובני הנוער.

12 views0 comments